L3 banner media2

O Fakulte

Ukončovanie pouličného bezdomovectva v Európe a na Slovensku

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-04-08 13:00

Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou (Mgr.Pavol Sabela, štatutár o.z.Stopa Slovensko a Mgr. Martina Pisárová, podpredsedkyňa o.z. Stopa Slovensko)

Cieľová skupina: študenti sociálnej práce

Stručný popis: Prednáška pracovníkov občianskeho združenia, ktorí inovatívnymi prístupmi pracujú na riešení sociálnej situácie ľudí bez domova. Predstavia efektívne metódy práce s ľuďmi bez domova, ktoré napomáhajú ich zaradeniu sa späť do bežného života a sledujú zámer ukončenia pouličného bezdomovectva v životoch konkrétnych ľudí.

Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra,

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., ,

Webová stránka podujatia: http://kspsv.web2v.ukf.sk/category/2019/

Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-317

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-04-08 13:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757