L3 banner media2

O Fakulte

Uplatňovanie Občianskeho zákonníka a zákona o rodine v praxi

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-04-16 09:15

Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou (JUDr. Ivan Syrový, PhD.)

Cieľová skupina: študenti sociálnej práce a sociálnych služieb a poradenstva navštevujúci kurz „Občianske a rodinné právo“, študenti univerzity

Stručný popis: Odborná prednáška JUDr. Ivana Syrového, PhD., advokáta pôsobiaceho okrem iného v oblasti občianskeho a rodinného práva. V rámci prednášky priblíži študentom aplikáciu vybraných inštitútov Občianskeho zákonníka a zákona o rodine. Počas diskusie odpovie študentom na ich konkrétne otázky, spojené napr. so starostlivosťou o dieťa po rozvode či priznanie nároku na výživné.

Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. ()

Webová stránka podujatia: 

Miesto konania: Miestnosť A-505, Fakulta soc. vied a zdravotníctva, Kraskova 2, 949 01 Nitra

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-04-16 09:15
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757