L3 banner media2

O Fakulte

Sanácia rodín a vzťahov detí umiestnených v detských domovoch

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-04-29 13:00

Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou (Roman Hajdák, Mgr. Mária Konceková)

Cieľová skupina: študenti sociálnej práce

Stručný popis: Prednáška pracovníkov organizácie Úsmev ako dar v Nitre o sociálnej práci s rodinami detí umiestnených v detských domovoch a  o potrebe zapojenia širšej rodiny do procesu sanácie a o pozitívnych skúsenostiach s návratom detí umiestnených v detských domovoch späť do ich biologických rodín.

Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra, PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., ,

Webová stránka podujatia: http://kspsv.web2v.ukf.sk/category/2019/

Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-317

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-04-29 13:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757