L3 banner media2

O Fakulte

Supervízia pre pracovníkov praxových zariadení

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-05-14 13:00

Typ podujatia: supervízne stretnutie

Cieľová skupina: pracovníci praxových zariadení, v ktorých si naši študenti vykonávajú odbornú prax

Stručný popis: Zabezpečenie supervízneho stretnutia pre pracovníkov zariadení, v ktorých si študenti KSPaSV vykonávajú odbornú prax. Obsah stretnutia bude štruktúrovaný podľa potrieb pracovníkov praxových zariadení

Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra, PhDr. Katarína Minarovičová,PhD., , doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.,

Webová stránka podujatia: http://kspsv.web2v.ukf.sk/category/2019/

Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-208

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-05-14 13:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757