L3 banner media2

O Fakulte

Výkon odbornej praxe študentov KSPaSV

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-11-12 14:45

Typ podujatia: workshop

Cieľová skupina: študenti a pracovníci praxových zariadení

Stručný popis: Stretnutie študentov, zamestnancov praxových zariadení a tútorov odbornej praxe – reflexia výkonu odbornej praxe študentov. Diskusia o príkladoch dobrej praxe, ako aj o možnostiach ďalšieho skvalitnenia vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov.

Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra, PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., , doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.,

Webová stránka podujatia: http://kspsv.web2v.ukf.sk/category/2019/

Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-208

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-11-12 14:45
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757