L3 banner media2

O Fakulte

Pacient ako klient sociálneho pracovníka

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-04-29 09:15

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, A-508, 09.15 – 10.45 hod

Odborná prednáška PhDr. Mareka Šranka, PhD., sociálneho pracovníka vo FN Nitra. Súčasné postavenie sociálneho pracovníka v zdravotníctve. Štruktúra práce s vybranými cieľovými skupinami pacientov hospitalizovaných v zdravotníckom zariadení.

Zodpovedá: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-04-29 09:15
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757