L3 banner media2

O Fakulte

Edukácia v oblasti výchovy detí a mládeže ako primárna prevencia sociálno-patologických javov

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-11-23 09:15 - 10:45
Miesto konania:
A-719

Typ podujatia: prednáška s diskusiou
Termín a miesto konania: 23.11.2015 9:15–10:45 Aula A719
Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre
Garant podujatia: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Kontaktná osoba: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.,
Stručný popis podujatia: Prednáška s prof. MUDr. Marianou Mrázovou, CSc. o nenahraditeľnej a dôležitej úlohe rodiny v primárnej prevencii sociálno-patologických javov. V rámci národných programov je vyvíjané obrovské úsilie na prevenciu problémového správania detí a adolescentov, existuje množstvo programov na prevenciu proti drogám, šikanovaniu, úrazom, infekčným chorobám, atď., avšak celoplošne nie je zabezpečené vzdelávanie v oblasti výchovy detí a mládeže. Rodičia sú prví a najdôležitejší v možnosti ovplyvnenia a výchovy svojich detí tak, aby z nich vyrástli samostatní a zodpovední jedinci.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-23 09:15 - 10:45
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757