L3 banner media2

O Fakulte

Metódy práce v špecializovanom zariadení pre deti so syndrómom CAN

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-04-30 09:15

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-116; 9.15 – 10.45 hod

Odborná prednáška PhDr. Denisy Vargovej, vedúcej Centra pre deti a rodiny Slniečko, ktorej cieľom je priblížiť študentom metódy práce s deťmi so syndrómom CAN, s poukázaním na ich aplikáciu v praxi.

Zodpovedá: doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-04-30 09:15
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757