L3 banner media2

O Fakulte

Hračka pre dieťa

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-04-30 09:00

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, 5. poschodie ; 09.00 – 14.00 hod

Charitatívna zbierka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – zachovalé hračky, detské knižky, školské potreby, zachovalé šatstvo a obuv.

Zodpovedá: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., Mgr. Nikoleta Fellnerová, Mgr. Silvia Morávková, Mgr. Jakub Pikna, Mgr. Alena Hrubá (KSPaSV FSVaZ UKF)

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-04-30 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757