L3 banner media2

O Fakulte

Poradenské aktivity zamerané na zdravie

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-04-30 12:30

Miesto a čas konania: vestibul Tr. A. Hlinku 1 (FPV) od 12.30 do 15.30 h,

Poradenské a servisné centrum UKF v spolupráci s Katedrou ošetrovateľstva FSVaZ pre vás pripravili v letnom semestri cyklus poradenských aktivít zameraných na zdravie a meranie tlaku krvi, cholesterolu, glukózy, BMI a telesného tuku vo vašom organizme. Táto možnosť je určená pre všetkých študentov a zamestnancov univerzity, ako aj širokú verejnosť.

Zodpovedajú: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD. (KO FSVaZ UKF), Mgr. M. Tvrdík, PhD. (UKF)

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-04-30 12:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757