L3 banner media2

O Fakulte

Pohybová aktivita a spokojnosť so životom

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-05-02 09:00

Miesto a čas konania: vestibul Tr. A. Hlinku 1, od 9,00 do 12,00 h

Cieľom aktivity bude upevňovať a rozširovať vedomosti o význame pohybu a pohybových aktivít pre zvýšenie spokojnosti so životom. Študenti a pedagógovia psychologických pracovísk FSVaZ budú poskytovať poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu.

Zodpovedajú: PhDr. Martina Romanová, PhD. (ÚAP), prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. (KPsV),

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-05-02 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757