L3 banner media2

O Fakulte

Abeceda zdravia pre deti

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-05-02 09:00

Miesto a čas konania: vybraná MŠ v meste Nitra od 9,00 – 12,00 hod.

Cieľom podujatia bude upevňovať a rozširovať vedomosti detí o ochrane a podpore zdravia. Študenti a pedagógovia Katedry ošetrovateľstva aktivitami „Chodník zdravia“ a „Základné prvky poskytovania prvej pomoci“ zvýšia záujem detí o podporu a ochranu zdravia.

 

Zodpovedajú:   PhDr. Erika Krištofová, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. (KO FSVaZ UKF v Nitre)

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-05-02 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757