L3 banner media2

O Fakulte

Ako poskytnúť prvú pomoc

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-05-06 09:00

Miesto a čas konania: Klientské centrum služieb Mestský úradu v Nitre od 9,00 do 12,30 hod.

Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre v spolupráci s mestom Nitra pripravili stretnutie s verejnosťou spojené s ukážkami poskytovania prvej pomoci a umožniť obyvateľom mesta si overiť schopnosť zachrániť život. Cieľom je podporiť laickú prvú pomoc.

Zodpovedajú: PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., PhDr. Erika Krištofová, PhD. ((KO FSVaZ UKF v Nitre)

PLAGÁT

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-05-06 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757