L3 banner media2

O Fakulte

Ako komunikovať s deťmi a rozumieť im?

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-05-06 14:45

Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1 , miestnosť A-318; 14.45 – 16.15 hod.

Workshop zameraný na posilnenie kompetencie komunikovať s dieťaťom v rôznych vekových obdobiach a rozumieť jeho svetu. Prostredníctvom zážitkového učenia získa účastník zručnosť v používaní špeciálnych metód v poradenskej a pedagogickej práci s dieťaťom.

Zodpovedá: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD. (ÚRŠ FSVaZ UKF v Nitre)

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-05-06 14:45
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757