L3 banner media2

O Fakulte

Stigmatizácia drogovo závislých – ako prispieť k odtabuizovaniu témy závislostí

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-05-07 07:30

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-317; 7.30 – 9.00 hod.

Odborná prednáška Mgr. Kristíny Langheiterovej, sociálnej pracovníčky neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o. v Nitre o problematike drogových závislostí v kontexte sociálnej práce, o stigmatizácii ľudí závislých od drog, o tabuizovaní témy závislostí, o psychosociálnych dopadoch závislostí na rodinu a príkladoch dobrej praxe.

Zodpovedá: Mgr. Silvia Morávková (KSPaSV FSVaZ UKF)

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-05-07 07:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757