L3 banner media2

O Fakulte

Erasmus+ infoseminár pre študentov

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-04-02 13:30
Milí študenti,
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UKF vás pozýva na Erasmus+ infoseminár, ktorý sa bude konať 2. apríla 2019 od 13.30 h v Aule Magne v hlavnej budove UKF na Tr. A. Hlinku 1.
Seminár je určený študentom všetkých fakúlt univerzity. Dozviete sa počas neho dôležité informácie o možnostiach vycestovania na mobilitu štúdium alebo stáž ešte v letnom semestri tohto akademického roka či v AR 2019/2020, na ktoré sa môžete prihlásiť do 15. apríla 2019. O svojich zážitkoch porozprávajú aj študenti, ktorí už Erasmus+ mobilitu absolvovali.
 
 

Všetky termíny:

  • 2019-04-02 13:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757