L3 banner media2

O Fakulte

Týždeň rómskej kultúry na UKF v Nitre

Kategória:
FSVaZ
Dátumy
2019-04-08 - 2019-04-12

Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre organizuje v dňoch 8.4 – 12.4.2019 pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov na UKF Týždeň rómskej kultúry s bohatým programom a sprievodnými aktivitami.

Týždeň rómskej kultúry na UKF začína 8.4.2019 workshopom, ktorý bude viesť lektorka roka 2017, autorka úspešného románu Cigánka, absolventka ÚRŠ a v súčasnosti riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Mgr. Janette Maziniová Motlová.

Dňa 9.4 pokračuje program predstavením živej knižnice na tému „Príbehy úspešných Rómov“. Živé knihy bude možné vidieť a vypočuť si ich o 11,00 v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre a pozvaní sú nitrianski stredoškoláci.

V stredu, 10.4., sa môžu všetci záujemcovia zúčastniť moderovanej diskusie na tému „Trh práce a Rómovia – bariéry, výzvy, úspechy“, v ktorej diskutujúci odkryjú viacero pohľadov na možnosti uplatnenia Rómov na trhu práce. Diskusia sa uskutoční v aule FSVaZ o 11.00.

Podujatím, ktorého hlavnou myšlienkou je spájať mladých ľudí bez ohľadu na národnosť alebo sociálno-ekonomický status, je futbalový turnaj „Spolu tvoríme celok“. Futbalový turnaj sa uskutoční sa dňa 11.4. od 10,00 do 13,00 na multifunkčnom ihrisku futbalového klubu ČFK Nitra (vedľa Mestskej športovej haly na Klokočine). Turnaja sa zúčastnia študenti ÚRŠ FSVaZ UKF v Nitre, študenti Gymnázia na Golianovej ul.68, žiaci Spojenej základnej školy z Trnavy a študenti Gymnázia Z.J.Mallu z Kremnice.

Týždeň rómskej kultúry pokračuje na UKF 12.4. viacerými podujatiami. O 10,00 ponúkame v spolupráci s Pedagogickou fakultou UKF prednášku etnologičky Zuzany Kumanovej s témou „Socio-kultúrne zázemie rómskych detí z marginalizovaného prostredia“. Prednáška je určená všetkým, ktorí pracujú alebo sa pripravujú na prácu s deťmi v primárnom a predprimárnom vzdelávaní a v pomáhajúcich profesiách.

Stretnutie Platformy pre výskum a vzdelávanie v romológii, ktorá združuje odborníkov z rôznych oblastí vedeckého života, sa uskutoční v priestoroch Poradenského a servisného centra UKF o 13,30.

Záverečným podujatím Týždňa rómskej kultúry na UKF bude koncert hudobného zoskupenia „Marek Konček trio“ o 17.00  v Pavilóne hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre (Dražovská cesta 4).

Týždeň od 8.4. do 12.4 bude na UKF už tradične aj v znamení „Týždňa rómskej kuchyne“. Študenti i zamestnanci budú mať v rámci obedového menu možnosť vybrať si aj ponuku rómskych tradičných jedál.

Na všetky podujatia ste srdečne pozvaní a veríme, že výsledkom diskusií, kultúrnych podujatí a ľudských stretnutí budú nezabudnuteľné a obohacujúce spomienky.

Týždeň rómskej kultúry je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Kontakt (bližšie info):

+421 37 6408 784

Autorka: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

 

futbalovy turnaj týždeň rómskej kuchyne

Trh práce a rómovia bariéry výzvy úspechy TRK prednaska Kumanova

 

 

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2019-04-08 do 2019-04-12
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757