L3 banner media2

O Fakulte

celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-04-30 10:45
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF organizuje tento rok celoslovenské kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore sociálna práca. Okrem študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia z katedry, na podujatí predstavia svoje práce aj ich kolegovia z Banskej Bystrice, Košíc, Trnavy či Prešova.
Celoslovenské kolo sa bude konať dňa 30. apríla 2019 od 10,45h v priestoroch našej fakulty (miestnosti A-1 a A-12).
Všetci ste srdečne pozvaní.
 
ŠVOČ celoslovenská
 
 

Všetky termíny:

  • 2019-04-30 10:45
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757