L3 banner media2

O Fakulte

Percipovaná sociálna opora a spokojnosť so sociálnou sieťou u obyvateľov rómskych osídlení

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-11-04 10:00 - 12:00

Dňa 4.11.2015, v zasadačke Ústavu romologických štúdií FSVaZ, sa koná vedecký seminár pre pozvaných hostí, ktorý prezentuje čiastkové výstupy vedeckého projektu VEGA 1/0206/13 Percipovaná sociálna opora a spokojnosť so sociálnou sieťou u obyvateľov rómskych osídlení.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-04 10:00 - 12:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757