L3 banner media2

O Fakulte

Druhé kolo prijímačok 2019

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-08-15

Dodatočné prijímacie konanie akademický rok 2019/2020

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2019 v nasledovnom rozsahu :

 • Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia
  Sociálna práca (SP15b)
  Sociálne služby a poradenstvo (SSP15b)
 • Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia
  Sociálna práca (XSP15b)
 • Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme
  Aplikovaná sociálna práca (SP15m)
  Sociálne služby a poradenstvo (SSP15m)
 • Magisterský študijný program uskutočňovaný v externej forme
  Aplikovaná sociálna práca (XSP15m)
 
 

Všetky termíny:

 • 2019-08-15
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757