L3 banner media2

O Fakulte

Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie (FIE) v sociálnej práci

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-11-18 07:30 - 09:00
Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou (Mgr. Svetlana Síthová)
Cieľová skupina: študenti sociálnej práce
Stručný popis: Prednáška špeciálnej pedagogičky, lektorky Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní a riaditeľky Súkromného centra Mirabilis v Partizánskom. FIE je vhodnou metódou práce s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Predstaví filozofiu, teóriu a špeciálne techniky v kontexte sociálnej práce.
Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra,
doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., 
Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-050
 
 

Všetky termíny:

  • 2019-11-18 07:30 - 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757