L3 banner media2

O Fakulte

Význam odpustenia v živote detí vyrastajúcich v centrách pre deti a rodiny

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-11-18 13:00 - 14:30

Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou (PhDr. Et Mgr. Marek Vadrna)

Cieľová skupina: študenti sociálnej práce

Stručný popis: Prednáška pracovníka organizácie Úsmev ako dar o význame odpustenia rodičom zo strany detí vyrastajúcich v centrách pre deti a rodiny. Priblíženie problematiky vyrovnávania sa so stratami u detí a s procesom odpúšťania, s faktormi, ktoré odpusteniu napomáhajú a s prekážkami, ktoré sú bariérou v odpustení.

Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra,

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD

Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-208

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-11-18 13:00 - 14:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757