L3 banner media2

O Fakulte

Pozícia odbornej poradkyne pre oblasť drogových a iných závislostí v kontexte spolupráce s oddelením SPODSK

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-11-19 11:00 - 12:30

Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou (Mgr. Andrea Árendášová)

Cieľová skupina: študenti sociálnej práce

Stručný popis: Odborná prednáška Mgr. Andrei Árendášovej odbornej poradkyne pre oblasť drogových a iných závislostí Referátu poradensko-psychologických služieb v Nitre. Cieľom prednášky je priblížiť študentom pracovnú pozíciu odbornej poradkyne pre oblasť drogových a iných závislostí v kontexte spolupráce s oddelením SPODSK.

Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra,

doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-208

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-11-19 11:00 - 12:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757