L3 banner media2

O Fakulte

Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením na bežnej základnej škole z pohľadu asistentky učiteľky

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-11-19 07:30 - 09:00

Typ podujatia: beseda (Mgr. Martina Vavrovičová a Mgr. Sylvia Krajčírová)

Cieľová skupina: študenti/tky sociálnej práce

Stručný popis: Beseda s asistentkami učiteľky Mgr. Martinou Vavrovičovou a Mgr. Sylviou Krajčírovou pracujúcimi na Základnej škole Škultétyho 1 v Nitre, kde sú integrované viaceré deti so zdravotným znevýhodnením.

V rámci besedy nám priblížia problematiku integrácie žiakov so zdravotným znevýhodnením na bežnej základnej škole z pohľadu asistentky učiteľky a zároveň vyštudovanej sociálnej pracovníčky a špeciálnej pedagogičky. Študentom v rámci predmetu sociálna práca s osobami so zdravotným znevýhodnením predstavia príklady dobrej praxe ako aj výzvy a trendy v tejto oblasti.

Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra,

Mgr. Silvia Morávková, 

Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-209

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-11-19 07:30 - 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757