L3 banner media2

O Fakulte

Virtuálna generácia - nové potreby detí a mladých ľudí

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-11-24 09:15 - 10:45

Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: študenti FSVaZ
Termín a miesto konania: 24.11.2015, 9:15 - 10:45, učebňa A12, FSVaZ, Kraskova 1
Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre
Web stránka, na ktorej je podujatie zverejnené: web FSVaZ
Garant podujatia: doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Šimonová,
Stručný popis podujatia: hosťom podujatia budú zástupcovia inovatívnej internetovej poradne IPČKO, cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov o internetovom poradenstve, realizovanom výskume internetovej poradne, o fungovaní nízkoprahu, priblížiť prácu sociálnych pracovníkov a psychológov v tejto oblasti.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-24 09:15 - 10:45
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757