L3 banner media2

O Fakulte

Lúč z tmy

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2022-11-25 00:00
Miesto konania:
Bratislava
Príloha

Ocenenie Lúč z tmy od roku 2018 každoročne udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti tým, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života v spoločnosti, alebo sa významným spôsobom podieľajú na budovaní mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou. Vyhlasovateľmi ocenenia sú občianske združenie eduRoma a Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre. Súčasťou podujatia je aj odovzdanie ceny verejnosti KALAPA TELE – KLOBÚK DOLE, ktorá je od roku 2021 novou kategóriou ocenenia Lúč z tmy. Viac o ocenení sa dozviete na: www.lucztmy.sk

 
 

Všetky termíny:

  • 2022-11-25 00:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757