L3 banner media2

O Fakulte

Fenomén striedavej osobnej starostlivosti

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-11-24 13:00 - 14:30
Miesto konania:
A-508

Charakter podujatia: prednáška
Termín a miesto konania: 24.11.2015, 13:00 - 14:30, učebňa A508, FSVaZ, Kraskova 1
Organizátor podujatia: KSPaSV FSVaZ UKF
Garant podujatia: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Kontaktné osoby: PhDr. Elena Gažiková, PhD., PhDr. Katarína Minaričová, PhD.
Kontakt: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, 037/6408765,
Stručný popis podujatia: Cieľom prednášky je sprostredkovanie praktických vedomostí a skúseností  z problematiky striedavej osobnej starostlivosti, poukázanie na prínosy a riziká striedavej osobnej starostlivosti, prezentovanie príkladov dobrej praxe odborníkom Referátu
poradensko-psychologických služieb oddelenia SPODaSK v Nitre.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-24 13:00 - 14:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757