L3 banner media2

O Fakulte

Simulácia: ťažko na cvičisku, ľahko v praxi

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2022-11-10 09:30 - 12:30
Miesto konania:
FSVaZ, Kraskova 1, Nitra
Príloha

Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: študenti študijného programu Ošetrovateľstvo

Workshop zameraný na predstavenie teoretického základu simulácie ako efektívneho pedagogického prístupu pre vzdelávanie sestier v súčasnosti, ktorý umožňuje študentom ošetrovateľstva naučiť sa byť sestrami. Cieľom workshopu je pochopenie princípov
simulácie ako inovatívneho vzdelávacieho prístupu pre rozvoj ošetrovateľských zručností. Simulačným vzdelávaním reflektujeme trendy s využitím moderných technológií a techník vo vzdelávaní študentov zdravotníckych odborov.
Organizátor: Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ UKF v Nitre,
kontaktné osoby:
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. (),
PhDr. Dana Zrubcová, PhD. (),
PhDr. Miroslava Líšková, PhD. ()
Webová stránka podujatia: www.ko.fsvaz.ukf.sk

 
 

Všetky termíny:

  • 2022-11-10 09:30 - 12:30
 
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757