L3 banner media2

O Fakulte

Quo vadis sestra

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2022-11-11 09:30 - 14:00
Miesto konania:
FSVaZ, Kraskova 1, Nitra
Príloha

Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: študenti študijného programu Ošetrovateľstvo

Workshop so skúseným lektorom osobného rozvoja zdravotníckych pracovníkov, zameraný na vzdelávanie mäkkých zručností, ktoré musia študenti ošetrovateľstva/budúce sestry ovládať, aby uspeli nielen v osobnom, ale aj pracovnom živote.
Ide o nevyhnutnú súčasť ošetrovateľstva ako vednej disciplíny. Cieľom workshopu je rozvíjanie komunikačných zručností, kreativity, prispôsobivosti a medziľudských vzťahov.
Organizátor: Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ UKF v Nitre,
kontaktné osoby:
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. (),
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. ()
Webová stránka podujatia: www.ko.fsvaz.ukf.sk

 
 

Všetky termíny:

  • 2022-11-11 09:30 - 14:00
 
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757