L3 banner media2

O Fakulte

Deň otvorených dverí na FSVaZ

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2022-11-24 10:00
Miesto konania:
FSVaZ, Kraskova 1, Nitra

Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v týchto dňoch žijeme prípravami Dňa otvorených dverí pre všetkých záujemcov o štúdium, z ktorých sa v septembri môžu stať naši študenti.
Ak je tvojím snom nájsť naplnenie svojho života v pomoci iným, ak je pre teba dôležité podať pomocnú ruku človeku v núdzi, zachrániť mu život alebo ho sprevádzať životnou situáciou, v ktorej potrebuje oporu, tak Ťa radi privítame na FSVaZ dňa 24.11.2022 a predstavíme Ti celú ponuku našich študijných programov. Čakajú ťa interaktívne prezentácie, mnoho aktivít a otvorené hodiny, na ktorých môžeš zažiť pravú akademickú atmosféru.
A ponúkame Ti aj niekoľko dôvodov, prečo študovať práve u nás:
• aj keď sú vyučujúci medzinárodne uznávaní odborníci, sú pre študentov v prvom rade ľuďmi a partnermi,
• veľká pozornosť je venovaná výkonu odbornej praxe s orientáciou na uplatnenie absolventov po ukončení štúdia
• máme v ponuke vzdelávacie kurzy pre všetkých študentov (mimo študijného plánu), ukončené osvedčením a absolventi sú tak zvýhodnení na trhu práce,
• pomôžeme Ti zapojiť sa do širokého spektra dobrovoľníckych aktivít,

FSVaZ bude mať „otvorené dvere“ pre všetkých záujemcov o štúdium dňa 24.11. 2022 od 10.00, kedy Vás privíta dekan FSVaZ a predsedníčka Rady študentov FSVaZ. Poskytneme Vám základné informácie o fakulte a študentskom živote u nás. Tešíme sa na diskusiu s Vami!

Na jednotlivých pracoviskách Vás čaká tento program a veľa inšpiratívnych stretnutí:


Katedra psychologických vied, Ústav aplikovanej psychológie
Miesto: KPsV, Kraskova 1, Nitra, 7. poschodie
informácie o možnostiach štúdia
 študijné programy, formy štúdia, profil absolventov
 možnosti študijných pobytov a stáží pre študentov
prezentácia o pracovisku
 personálne zabezpečenie katedry, spolupráca s inými pracoviskami
 vedecko-výskumné aktivity katedry
spoznaj aktivity katedry
 skúsenosti a zážitky študentov zo zahraničných mobilít
 aktuálne psychologické experimenty študentov
 psychologická podpora v Poradenskom centre UKF

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Miesto: KSPaSV, Kraskova 1, Nitra, 5. poschodie
 Prezentácia štúdia v odbore sociálna práca
 Workshopy:
11.00-12.00 „Ako správne komunikovať?“ – na workshope predstavíme prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie; poukážeme na to, prečo je dôležité tieto prvky poznať, aby sme vedeli medzi sebou správne komunikovať. Miesto konania: miestnosť A-318 (3.poschodie), realizátorky: doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
12.00-13.00 „Profesia ľudskosti: sociálna práca a jej boj proti rasizmu, diskriminácii, opresii a xenofóbii.“ Workshop, na ktorom sa budeme venovať aktuálnemu dianiu vo svete a na Slovensku a iniciatívam bojujúcim za ľudské práva. Miesto konania: miestnosť A-318 (3.poschodie), realizátor: prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

Katedra ošetrovateľstva
Miesto: Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-506
informácie o možnostiach štúdia
 študijný program, formy štúdia, profil absolventov
 možnosti študijných pobytov a stáži pre študentov
prezentácia o pracovisku
 personálne zabezpečenie katedry
 vedecko-výskumné aktivity katedry
 spolupráca katedry s inými pracoviskami a so zdravotníckymi zariadeniami
 odborné učebne pre simulačné vzdelávanie a pre praktické precvičovanie ošetrovateľských postupov a techník na katedre
Spoznaj bližšie aktivity na katedre
 počítačovo riadené simulácie vo výučbe budúcich sestier
 skúsenosti a zážitky študentov zo zdravotníckych súťaží
 skúsenosti a zážitky študentov zo zahraničných mobilít

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny
Miesto: Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-612, 6. poschodie
 Prezentácia študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť - diskusia so záujemcami o štúdium, informovanie o podmienkach a možnostiach štúdia
 Prezentácia katedry (aktivity katedry, úspechy študentov na súťažiach)
 Možnosť nácviku kardiopulmonálnej resuscitácie s použitím AED (automatického externého defibrilátora) s PC kontrolou

 

 
 

Všetky termíny:

  • 2022-11-24 10:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757