L3 banner media2

O Fakulte

Umenie pomáhať

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-11-18 09:15 - 12:30
Miesto konania:
A-508

Typ podujatia: workshop
Termín a miesto konania: 18.11.2015, 9:15 - 12:30, učebňa A508, FSVaZ, Kraskova 1
Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre
Garant podujatia: doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD.
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Mališková, PhD.,
Stručný popis podujatia: Workshop "Umenie pomáha" alebo stretnutie s prvkami arteterapie. Cieľom workshopu je podporiť sebapoznanie a sebareflexiu budúcich pracovníkov. pomáhajúcich profesií a zároveň ukázať ako sa arteterapeutické techniky dajú využiť pri práci s klientom.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-18 09:15 - 12:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757