L3 banner media2

O Fakulte

Výchova k rodičovstvu

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-11-23 11:00 - 12:30
Miesto konania:
A-508

Typ podujatia: workshop
Termín a miesto konania: 23.11.2015, 11:00 - 12:30, učebňa A508
Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre
Garant podujatia: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Kontaktná osoba: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.,
Stručný popis podujatia: Náplňou workshopu je praktický nácvik komunikačných zručností rodiča s dieťaťom, objasnenie princípov demokratickej výchovy a štyroch modelov nevhodného správania sa detí. Hlavným cieľom workschopu je na základe praktických cvičení poukázať na význam edukácie v oblasti výchovy detí a mládeže.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-23 11:00 - 12:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757