L3 banner media2

O Fakulte

Promócie 2023 - Psychológia

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2023-06-26 09:00 - 12:00
Miesto konania:
Aula UKF, Tr. A. Hlinku 1

Dňa 26. júna 2023 o 9:00 hod.
denné bakalárske štúdium
Psychológia

Dostavte sa však už o 8:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

Dňa 26. júna 2023 o 11:00 hod.
denné magisterské štúdium
Psychológia

Dostavte sa však už o 10:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

 
 

Všetky termíny:

  • 2023-06-26 09:00 - 12:00
 
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757