L3 banner media2

O Fakulte

Promócie 2023 - Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2023-06-26 13:30 - 14:30
Miesto konania:
Aula UKF, Tr. A. Hlinku 1

Dňa 26. júna 2023 o 13:30 hod.
denné bakalárske štúdium
Ošetrovateľstvo

denné bakalárske štúdium
Urgentná zdravotná starostlivosť

Dostavte sa však už o 12:30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

 
 

Všetky termíny:

  • 2023-06-26 13:30 - 14:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757