L3 banner media2

O Fakulte

...Aby každé dieťa malo rodinu

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-11-24 11:00 - 12:30
Miesto konania:
A-12

Dňa 24.11.2015 sa uskutoční v priestoroch Fakulty sociálnych vecí a zdravotníctva UKF v Nitre v čase od 11.00 - 12.30 hod v miestnosti A-12 stretnutie s pracovníkmi mimovládnej organizácie Úsmev ako dar, ktorá už 33 rokov pôsobí v oblasti pomoci deťom z detských domovov. Pracovníci organizácie Úsmev ako dar predstavia jednotlivé programy, prostredníctvom ktorých pomáhajú deťom vrátiť sa späť do biologických rodín, resp. pomáhajú deťom nájsť náhradnú rodinu. Počas prednášky budú predstavené aj možnosti pomoci a sociálnej práce s mladými dospelými, ktorí po dovŕšení plnoletosti odchádzajú z detských domovov a potrebujú pomoc pri zaradení sa do bežného života. Študenti budú oboznámení, akú činnosť poskytuje organizácia Úsmev ako dar v rámci svojich pobočiek na území Slovenska a získajú zároveň informácie o možnosti zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít tejto mimovládnej organizácie, ktorej mottom je „...Aby každé dieťa malo rodinu“. 

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-11-24 11:00 - 12:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757