L3 banner media2

O Fakulte

Odpúšťajú policajti pokuty ženám s červeným rúžom?

Kategória:
FSVaZ
Dátumy
2015-12-10 09:00 - 2015-12-17 12:30

Ak hľadáte odpovede a chcete sa inšpirovať ako sa k dá k odpove-diam dostať, pozývame Vás na prezentáciu psychologických vý-skumov použitím experimentálnej metódy študentov 2. ročníka ba-kalárskeho študijného programu Psychológia, ktoré boli realizované v rámci predmetu Experimentálna psychológia.

Plagát

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2015-12-10 09:00 do 2015-12-17 12:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757