L3 banner media2

O Fakulte

Začiatok letného semestra

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2016-02-15 00:00

Letný semester - prednáškové obdobie:
15. 2. 2016 - 14. 5. 2016 (13 týždňov)
3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 15. 2. 2016 - 16. 4. 2016 (9 týždňov)
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-02-15 00:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751