L3 banner media2

O Fakulte

Deň otvorených dverí

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2016-02-18 09:00 - 13:00
Osemnásty február 2016 bude patriť na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre Dňu otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť budú mať príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Na všetkých piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta) sa záujemcovia o štúdium môžu oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Okrem informácií o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch, sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou. Deň otvorených dverí bude prebiehať vo všetkých objektoch univerzity. Všetky potrebné informácie budú zverejnené na www.ukf.sk a na facebooku: https://www.facebook.com/events/1672782196318052/.
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-02-18 09:00 - 13:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757