L3 banner media2

O Fakulte

Stretnutie študentov Ošetrovateľstva

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2016-02-17 11:00 - 12:30

Dňa 17. 02. 2016 o 11,00 v aule FSVaZ bude stretnutie študentov 2. a 3.
ročníka odboru Ošetrovateľstvo so zástupcami Fakultnej nemocnice v Motole
(Praha), ktorá je našou spolupracujúcou inštitúciou.

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-02-17 11:00 - 12:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757