L3 banner media2

O Fakulte

ŠVOČ v odbore sociálna práca

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2016-03-22 09:00 - 13:00

Charakter podujatia: prezentácia študentských odborných prác

Termín: 22.03.2016   od 9:00 do 13:00

Miesto konania : miestnosť A-12 Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra

Organizátor podujatia : KSPaSV FSVaZ UKF

Vedecký garant podujatia : prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Organizačný garant :   JUDr. Eva Vondráková, PhD., Mgr. Jana Kušnieriková

Komisia : doc.   PaedDr. PhDr. Miroslav Tvrdoň, PhD .,   Dr. Ľudovít Galbavý, PhD., Doc. PhDr. Marina Hrozenská, PhD., PhDr. Zuzana Mališková, PhD. 

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-03-22 09:00 - 13:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757