L3 banner media2

O Fakulte

Odborná prednáška s europoslancom

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2016-05-02 00:00
Charakter podujatia : Výberová prednáška spojená s diskusiou Termín konania: 2.5.2016 Miesto konania : Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra Organizátor podujatia : KSPaSV FSVaZ UKF Organizačný garant: doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD. Stručná anotácia: Cieľom výberovej prednášky spojenej s diskusiou na tému: Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ je poskytnúť študentom prehľad o aktivitách Európskej Únie v druhom polroku 2016 a zodpovedať ich otázky v priamej konfrontácii s našim zástupcom v Európskom parlamente, p. Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD.
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-05-02 00:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757