L3 banner media2

O Fakulte

Výkon odbornej praxe študentov Katedry sociálnej práce a sociálnych vied

Kategória:
FSVaZ
Dátumy
2016-06-05 12:00 - 2016-11-21 16:30

Charakter podujatia : Workshop
Termín konania:  2.5.2016, 21.11.2016
Organizátor podujatia: KSPaSV FSVaZ UKF
Vedecký garant podujatia : PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., PhDr. Elena Gažiková, PhD.
Organizačný garant podujatia: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., PhDr. Elena Gažiková, PhD.
Stručná anotácia: Stretnutie zamestnancov praxových zariadení a študentov sociálnej práce – výmena skúseností z vedenia výkonu odbornej praxe študentov. Diskusia o príkladoch dobrej praxe, ako aj o možnostiach ďalšieho skvalitnenia vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov.

Zároveň sa v čase od 13:00 do 14:30 uskutočný pracovný workshop "Výkon odbornej praxe študentov" v miestnosti A-507.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2016-06-05 12:00 do 2016-11-21 16:30
  • 2016-11-21 00:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757