L3 banner media2

O Fakulte

Sociálna práca s mládežou – výzvy a trendy

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2016-05-03 00:00

Charakter podujatia : konferencia
Termín konania : 3.5.2016
Miesto konania: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra
Organizátor podujatia : KSPaSV FSVaZ UKF, Mládež ulice o.z.
Vedecký garant konferencie : prof.  PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Organizačný garant konferencie : Mgr. Zuzana Mališková, PhD.
(037/6408 767, )
Stručná anotácia : Cieľom konferencie Sociálna práca s mládežou – výzvy a trendy je sprostredkovanie praktických vedomostí, skúseností a výsledkov výskumu z problematiky práce s mládežou a prezentovanie príkladov dobrej praxe.

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-05-03 00:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757