L3 banner media2

O Fakulte

Detský mobilný hospic

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2016-05-05 00:00

Charakter podujatia : prednáška spojená s diskusiou
Termín konania:  máj 2016
Miesto konania: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra
Organizátor podujatia : KSPaSV FSVaZ UKF
Vedecký garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Organizačný garant :  Mgr. Jana Kušnieriková
Stručná anotácia:  Prezentácia novovznikajúceho detského mobilného hospicu v Nitre – Pod Krídlami Dominiky priamo od zakladateľky tohto hospicu. Cieľom prednášky je oboznámiť študentov potreba budovania hospicov na konkrétnom prípade zomierajúceho dieťaťa – Dominiky.

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-05-05 00:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757