L3 banner media2

O Fakulte

Cyklus prezentácií Dobrovoľníctvo v našom živote

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-10-12

Diskusia na tému „Dobrovoľníctvo v škole“ sa uskutoční dňa 12.10.2015 o 11.00 v aule FSVaZ (miestnosť 719). Diskusiu organizačne zabezpečuje Ústav romologických štúdií a je orientovaná na motiváciu študentov k dobrovoľníckej činnosti v školstve a ich aktivizáciu a na prezentáciu potrieb škôl v pôsobnosti mesta Nitra v súvislosti s dobrovoľníctvom.

Diskutovať prídu:
Mgr. Margita Sládečková    koordinátorka činnosti pre prácu s rómskym etnikom MSU Nitra
RNDr. Rudolf Ronec – riaditeľ ZŠ Krčméryho 2, Nitra
PaedDr. Peter Zákopčan – riaditeľ ZŠ Novozámocká 129, Nitra

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-10-12
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757