L3 banner media2

O Fakulte

Deň sestier 2016

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2016-05-13 09:00

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA KATEDRA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ

v spolupráci
s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Nitre
 

vás pozývajú na odborný seminár konaný pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 2016

Deň sestier 2016

13. máj 2016 o 09.30, NITRA
 
Vedecký výbor
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. (SK)
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. (SK)
doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH (SK)
doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD. (CZ)
PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. (CZ)
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D. (CZ)
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. (SK)

Vedecký garant:    doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
Organizačný garant:    Mgr. Mária Semanišinová
Členovia organizačného výboru:       PhDr. Alica Slamková, PhD.
    PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
    PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
    Mgr. Daniela Čičová
    Mariana Mikulová


Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, poľština

Tematické okruhy:
•    ošetrovateľstvo založené na dôkazoch
•    kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
•    nové trendy v ošetrovateľskej teórii a praxi
•    preklenutie rozdielov v podpore a ochrane zdravia

Miesto konania
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Aula
UKF v Nitre
Kraskova 1
949 74 Nitra
Slovenská republika

Telefónne číslo: 037/6408 817
e-mail:

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-05-13 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757