L3 banner media2

O Fakulte

XXL Akadémia 2016

Kategória:
FSVaZ
Dátumy
2016-07-16 00:00 - 2016-07-22 00:00
Tridsať osôb so špeciálnymi potrebami absolvuje počas letných prázdnin už štvrtýkrát vzdelávací projekt „XXL Akadémia“. Pripravuje ho Univerzita Konštantína Filozofa pod záštitou prorektorky PhDr. Miroslavy Liškovej, PhD. a dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., v spolupráci s riaditeľkou Zariadenia sociálnych služieb Kreatív Klasov PhDr. Máriou Kóšovou.

Prázdninové vzdelávanie absolvujú chlapci a dievčatá so špeciálnymi potrebami z viacerých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Akadémia sa začne 18. júla o 9,00 hod. slávnostnou imatrikuláciou študentov v Komunitnom centre v Klasove, ukončená bude 22. júla o 11,00 hod. slávnostnou promóciou absolventov v ZSS Kreatív Klasov.

Cieľom projektu je prostredníctvom výučby, práce, interakcie s ľuďmi a aktívnej umeleckej, spoločenskej činnosti v akademickom prostredí naučiť študentov akadémie zvládať činnosti každodenného života. Aktivity vzdelávacieho projektu by mali viesť zúčastnené osoby k väčšej samostatnosti, lepšie ich pripraviť na praktický život v sociálnom zariadení, ale zároveň i pomôcť im úspešne sa integrovať do spoločnosti. Predmety programu sú rozdelené do rôznych tematických celkov – Rozumieme si aj bez slov, Fyzika a fyzikálne zákony okolo nás, Naše zvieratá, Matematika veselo a hravo, Športom ku zdraviu.

Univerzita chce projektom poukázať na to, že aj akademická pôda môže byť miestom pre aktivizáciu osôb s rôznym typom postihnutia a odborníci z praxe sú profesionálmi v odbornom pôsobení pre každého študenta.
 
 
 

Všetky termíny:

  • Od 2016-07-16 00:00 do 2016-07-22 00:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757