L3 banner media2

O Fakulte

Kurz posunkového jazyka 1

Kategória:
FSVaZ
Dátumy
2016-10-18 16:00 - 2016-12-23 16:00

Celkový rozsah: 20 hodín

Účastníci si osvoja základnú posunkovú zásobu v slovenskom posunkovom jazyku vo vybraných témach, základy gramatiky posunkového jazyka a základné teoretické poznatky o kultúre Nepočujúcich.

Termín: utorok od 16:00 do 18:00 (10 týždňov), kurz začína dňa 18.10.2016
Počet účastníkov: max. 15 / 1 skupina
Zabezpečuje: PhDr. Veronika Šimonová, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Prihlasovanie na kurz osobne alebo mailom: PhDr. Veronika Šimonová, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, číslo dverí 501 (piate poschodie FSVaZ), e-mail:

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2016-10-18 16:00 do 2016-12-23 16:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757