L3 banner media2

O Fakulte

Kurz rómskeho jazyka a reálií (základy pre pomáhajúcich profesionálov)

Kategória:
FSVaZ
Dátumy
2016-11-10 14:30 - 2016-12-07 14:30

Prihlasovanie je ešte otvorené !

Celkový rozsah: 20 hodín

Účastníci si osvoja základné frázy v rómskom jazyku, získajú informácie o kultúre Rómov a odlišnostiach v komunikácii, ktoré budú uplatniteľné pri kontaktnej práci v rómskych komunitách alebo s ich obyvateľmi.
Obsah:
a)    Jazyk ako súčasť rómskej kultúry  (2x4 hodiny)
b)    Základné frázy v rómskom jazyku (2x4 hodiny)
c)    Komunikačné zručnosti pomáhajúcich profesionálov v rómskych komunitách (1x4 hodiny)

Predpokladané termíny (kurz bude realizovaný v blokoch):
a)10. 11. 2016; 24. 11. 2016  od 14.30 do 17.45 (miestnosť 317)
b) 9. 11. 2016; 23.11. 2016 od 14.30 do 17.45 (miestnosť 505)
c) 7. 12. 2016 od 14.30 do 17.45 (miestnosť 505)
Počet účastníkov: max. 20
Zabezpečuje: prof. PhDr. René Lužica, ArtD., PhDr. Milan Samko, PhD., Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.,  Ústav romologických štúdií
Prihlasovanie na kurz osobne alebo mailom: Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. alebo Mgr. Lucia Joštová, Ústav romologických štúdií, číslo dverí 308 (tretie poschodie FSVaZ), e-mail:

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2016-11-10 14:30 do 2016-12-07 14:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757