L3 banner media2

O Fakulte

Sociálna práca s biologickými rodinami detí z detských domovov

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2016-11-15 13:00 - 14:30

Charakter podujatia: Prednáška
Termín podujatia: 15.11.2016, od 13-14.30 hod, miestnosť A-116
Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre
Garant podujatia: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., PhDr. Elena Gažiková, PhD.
Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.,
Stručný popis podujatia: Na stretnutí pracovníci akreditovaného subjektu Úsmev ako dar v Nitre oboznámia účastníkov podujatia s problematikou sociálnej práce s biologickými rodinami detí z detských domovov. Predstavia metódy sociálnej práce, ktoré sa pri práci s biologickými rodinami využívajú. Zdôraznia význam spolupráce členov multidisciplinárneho tímu, ktorí sú zapojení do riešenia sociálnej situácie umiestnených detí. Uvedú príklady dobrej praxe a dosiahnuté výsledky v práci s dysfunkčnými rodinami detí z detských domovov.

Plagát

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-15 13:00 - 14:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757